Om Torben

Født den 8. marts 1949

Cand theol fra Københavns Universitet 1980

Sognepræst ved Kingos Kirke maj 1980 – februar 1984

Ansat ved Dansk Bibel-Institut februar 1984

Lektor i Det nye Testamente

tk
 

Bøger:

Markusevangeliet (Credo 1991)

Afguder og afgudsofferkød (DBI 1996)

Første Thessalonikerbrev (DBI 1999)

Når menigheden sætter grænser (DBI 2001)

Jesus. En indføring i de tre evangelier (Logos Media 2005)

 

Artikler:

Messiashemmeligheden, Nemalah 1984 nr.2, s.77-89

Skilsmisse i bibelsk belysning, Nemalah 1989 nr.1, s.3-17

Skilsmisse i bibelsk belysning, Nemalah 1989 nr.2, s.51-67

Israels fald og genantagelse. Hovedtanker i Rom 11, Ordet & Israel 1990 nr.9,
s.194-203

Tro, gerning og retfærdighed i Jak 2,14-26, Nemalah 1996 nr.1, s.23-41

Naturlig åbenbaring ifølge Rom 1, Nemalah 1997 nr.3-4 (Særudgave i anledning af
DBI’s 25-års jubilæum), s.68-95

Evangeliernes troværdighed, i Henrik Bartholdy (ed.): Skrift & Åbenbaring, Credo
1997, s.79-101.

Kristologi og soteriologi i Mark 1,1-11, Nemalah 1998 nr.1, s.25-32

Responsum, Ikthys 1998 nr.3, s.129-132

Salme 8 i Hebræerbrevet 2,5-9, Nemalah 1999 nr.2, s.18-24

Aksplukningen på sabbatten (Mark 2,23-28), Nemalah 2000 nr.2, s.42-47

Dåb, død og opstandelse i Rom 6,1-11 i Teologi med hjertet. Festskrift til Niels Ove Vigilius, Dansk Bibel-Institut 2001, s.160-167

Indledning til galaterbrevet, Nemalah 2001, nr.2, s.4-17

Åndernes magt, Til Tro 2002 nr.5, s.22-25